مطالعات برنامه درسی، آموزش، روانشناسی

(مباحث علوم تربیتی)

فراخوان همایش ملی برنامه درسی چند فرهنگی

 

 

هدف کلی

مطالعه علمی آموزش و پرورش چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران

اهداف فرعی

1- اسلام وآموزش و پرورش چندفرهنگی 

2- برنامه درسی چندفرهنگی

3-ایجاد وفرصت تعامل وارتقا دانش متخصصان در مورد آموزش و پرورش چندفرهنگی

4-بررسی و تامل در اسناد بالا دستی به منظور توجه به مولفه­های آموزش و پرورش چندفرهنگی

5- طرح ، ارائه و بحث پیرامون آموزش و پرورش چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران

6-اشاعه وتوسعه آموزش و پرورش چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران

محورهای همایش

1-   اسلام وتعلیم وتربیت چندفرهنگی

2-  مبانی فلسفی،روانشناختی،جامعه شناختی آموزش و پرورش چندفرهنگی

3- برنامه­درسی چندفرهنگی ودوره­های تحصیلی ابتدایی ومتوسطه

4- برنامه درسی چندفرهنگی و آموزش عالی

5-  برنامه درسی چندفرهنگی وتربیت معلم

6- آموزش و پرورش چندفرهنگی واسناد بالا دستی (برنامه درسی ملی،سند تحول بنیادین و...)

7- طراحی ومهندسی (تدوین ، اجرا ، ارزشیابی) برنامه درسی چند فرهنگی

8- مطالعه یافته­ها وتجارب نظام آموزشی دیگر کشورها در مورد برنامه درسی چند فرهنگی

اعضای کمیته علمی(بر اساس حروف الفبا)

1-دکتر عثمان آچاک

2- دکتر محمد حسنی

3- دکتر داود حسینی نسب

4- دکتر علیرضا حسین پور

5- دکتر میر محمد سید عباس زاده

6- دکتر مصطفی شیخ­زاده(دبیر علمی همایش)

7- دکتر جواد عبدلی(دبیر همایش)

8- دکتر علیرضا عصاره

9- دکتر علیرضا عراقی

10- دکتر بهاره عزیزی نژاد

11- دکتر کوروش فتحی واجارگاه

12- دکتر اسکندر فتحی آذر

13- دکتر نادر فزون مهر

14- دکتر نرگس کشتی آرای

15- دکتر اسماعیل مصطفی زاده(دبیر اجرایی همایش)

16- دکتر محمود مهرمحمدی

17-دکتر محمدعلی میرزابیگی

18- دکتر رقیه وحدت

19- دکتر محمد حسن یارمحمدیان

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:8  توسط اسماعیل مصطفی زاده  |